Go to top
Polityka prywatności
LENDING FUND sp. z o.o.
  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka pod firmą „Lending Fund” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą we Wrocławiu, Sky Tower ul. Gwiaździsta 64 nr 45/3, 53-413 Wrocław,  zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000725191, NIP 8971853643, REGON 369819702, e-mail biuro@lendingfund.pl (dalej jako „Administrator”);
  2. Państwa dane będą przetwarzane w celu przedstawienia mi oferty lub ofert pożyczki – na podstawie odrębnie udzielonej zgody – art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO
  3. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom współpracującym przy prowadzeniu działań mających na celu przedstawienie oferty lub ofert pożyczki;
  4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia wyrażonej zgody bądź złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne;
  6. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania tych danych lub ich przeniesienia;
  7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).